Hỗ trợ trực tuyến

  • 0917.783.778

Bản đồ chỉ đường

Niềm vui tái thiết chùa Bái Chăm

NIỀM VUI TÁI THIẾT CHÙA BÁI CHĂM

Bâng khuâng đứng trước cửa thiền

Chạch lòng xao xuyến nỗi niềm BÁI CHĂM

Cách ngày nay: bốn trăm năm

Một ngôi cổ tự an lòng chúng sinh...

Hoàng hôn buông một hồi chuông

Đêm đêm nhịp mõ vấn vương ân tình

Tiền nhân tích đức tu hành

Phát tâm công đức, viên thành phật môn

Tháng năm rực rỡ vàng son

Là nơi gửi gắm phần hồn chúng sinh...

Nắng mưa là kẻ vô tình

Thời gian cùng với chiến binh bạo tàn..

Cảnh chùa giờ đã tan hoang

Một tòa cổ tự, nay còn "cây côi"...

May sao hỷ sự đến rồi

Chúng tay xây dựng lại ngôi Phật đường

Tưng bừng năm chốn, mười phương

Môn đồ hoan hỷ, rộn ràng Tăng, Ni

Góp công sức, góp từ bi

Chung lưng đấu cật, việc gì chẳng xong

"Khai quang" nhà Phật khởi công

Tiếng chuông, nhịp mõ nức lòng chúng sinh

Mai đây: chùa mới viên thành

Mái cong chạm đến trời xanh thỏa lòng

Chữ Tâm hòa với chữ Đồng

Niềm vui nhân thế sáng bừng Phật môn

(tác giả: chùa bái chăm)

http://chuabaicham.com.vn