Hỗ trợ trực tuyến

  • 0917.783.778

Bản đồ chỉ đường

Buổi Sinh hoạt và quy y Tam bảo lần 2 cho gia đình đạo tràng thanh niên chùa Châu Long. ngày 06/09/2017

Buổi Sinh hoạt và quy y Tam bảo lần 2 cho gia đình đạo tràng thanh niên chùa Châu Long. 

Thời khóa chia sẽ pháp thoại. liên hoan lẩu chay và sinh hoạt đạo tràng thanh niên

thời khóa chia sẽ pháp thoại có 2 Đại Đức là Tăng sinh trường Phật Học TPHCM quang lâm thuyết giảng về ý nghĩa "Báo hiếu cha mẹ" các em thanh niên nghe mà nước mắt rơi... cảm xúc dâng chào.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trẻ em và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

 

sau khi nghe pháp thoại sư phụ trụ trì đã cùng các em Thanh niên Phật tử liên hoan chúc mừng thành lập Câu Lạc bộ (CLB)

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, bàn và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và ngoài trời

 

với tinh thân hăng hái đam mê đạo Phật với tấm lòng và chữ tâm trong mình cao cả các em đã cùng 2 Đại Đức tụng kinh VU Lan Báo Hiếu và hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền cũng như quá vãng. buổi tụng kinh trang nghiêm và thanh tịnh trong chánh pháp.


Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 13 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 6 người

Và cuối cùng của ngày đó là chúng tân Thanh thiếu niên Phật tử cùng nhau giao lưu và sinh hoạt cùng nhau. dưới sự chia sẽ và hướng dẫn của Sư Huynh Tự Thanh Nguyên Chúng Trưởng Thanh Niên chùa Châu Long. 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, trong nhà

 

Và niềm vui như được nhân đôi có 1 sư muội được tổ chức sinh nhật vào cùng trong sinh hoạt được sư phụ trụ trì và 2 Đại Đức chúc mừng sinh nhật. và có 1 món quà nho nhỏ của CLB chùa Châu Long gửi đến Sư muội.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Tự Thanh Nguyên