Hỗ trợ trực tuyến

  • 0917.783.778

Bản đồ chỉ đường

Chùa Châu Long 1 Chùa Châu Long 2 Chùa Châu Long 3 Chùa Châu Long 4 Chùa Châu Long 5 Chùa Châu Long  6

BTS Phật Giáo Đông Sơn

Mừng văn nghệ lễ bổ nhiệm BTS Phật Giáo Đông SơnMừng văn nghệ lễ bổ nhiệm BTS Phật Giáo Đông Sơn
Đêm 20/11/2016 tức 21/10/Bính thân, Trong không khí hân hoan, phấn khởi bà con nhân dân và Phật tử xã Đông Khê – huyện Đông Sơn ...

Chùa Bái Chăm

Lịch sử Chùa Bái ChămLịch sử Chùa Bái Chăm
Địa linh 400 năm hình thành và phát triển làm pháp bảo để hộ trì Đạo Pháp. Thông tin chung: Đức khởi tổ họ Nguyễn làm chàu Bái ...

Phật Giáo

Ý nghĩa, lịch sử tên gọi Quán Thế Âm Bồ TátÝ nghĩa, lịch sử tên gọi Quán Thế Âm Bồ Tát
Bồ Tát Quan Thế Âm là hiện thân của Từ Bi, ngài phát Đại Nguyện thực hiện từ bi cứu khổ cứu nạn tất cả chúng sanh trong 6 nẻo ...